11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Tải miễn phí theme WordPress mới nhất tháng 5 năm 2014. Mẫu theme Resolution phù hợp với trang tin tức và các theme đẹp khác. 11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Mùa hè đến rồi, cùng tìm một bộ áo mới đặc sắc và độc đáo hơn để dùng cho website của bạn vào trong tháng 5 năm 2014 này nhé. Mình đã tìm ra được rất nhiều mẫu theme WordPress vừa miễn phí mà lại vừa đẹp.

1. Journal Lite

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Download

2. Tweet Archive

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

3. Interface

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

4. Tatva Lite

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

5. Resolution

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

6. Ignite

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

7. Sparkling

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

8. SKT Full Width

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

9. Full Stoke

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

10. Asprise

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

11. Fifteen

11 theme miễn phí đẹp mắt dùng trong tháng 5/2014

Demo Download

Bạn thích nhất mẫu nào trong bộ sưu tập tháng này nào? ????

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161