19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Tải miễn phí 19 themes WordPress đẹp nhất tháng 9 trên thư viện theme của WordPress. 19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Đến hẹn lại lên, tiếp tục lại qua tháng mới mình lại tiếp tục giới thiệu những theme WordPress miễn phí đẹp nhất được ra mắt vào tháng vừa rồi. Mặc dù tháng này mình đăng hơi chậm trễ một chút nhưng vẫn có danh sách theme đầy đủ mỗi tháng nhé. Tuy nhiên trong tháng này sẽ có nhiều theme mới từ tháng 9 mà mình sẽ gom lại luôn.

Cũng giống như mọi lần, theme tháng này có đủ các thể loại từ blog, tin tức đến trang bán hàng nhé. Khi cài theme bạn lưu ý tìm documentation tương ứng với theme đó để cài đặt cho chính xác.

Ocin Lite (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Snowbird (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Gridbox (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Tone (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Verbosa (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Illdy (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Sanremo (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

MH FoodMagazine (Demo/Download)

Đây là một child theme của MH Magazine nên bạn phải cài theme này trước nhé.

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

MH TravelMag (Demo/Download)

Đây cũng là child theme của MH Magazine.

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

BizzBoss (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Maggie Lite (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Astrid (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Good (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

WP Portfolio (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Fabulous Fluid (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Shop Isle (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Pixgraphy (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Revolve (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

Period (Demo/Download)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016

 

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161