Chi tiết khu vực Settings

Tìm hiểu ý nghĩa các thiết lập tùy chọn của khu vực Settings của WordPress, bao gồm General,Writing,Reading,Media,Permalinks Chi tiết khu vực Settings

Khu vực Settings trên Dashboard là nơi để chúng ta sửa cấu hình của các chức năng trong WordPress và có thể nó sẽ chứa luôn các cấu hình của plugin như ở bài cài plugin mình đã nói rồi.

Ở trong bài hướng dẫn về Settings này, mình sẽ hướng dẫn qua chi tiết từng thiết lập có trong mỗi phần ở khu vực Settings này. Dĩ nhiên, mình sẽ chỉ nói qua các phần thiết lập có mặc định trong WordPress chứ không thể hướng dẫn luôn các thiết lập plugin khác có trong khu vực này được.

Chi tiết khu vực Settings

Mỗi thiết lập của từng phần mình sẽ nói chi tiết ở từng chuyên mục con phía dưới.

Các hướng dẫn mục Settings mặc định của WordPress

Chúc các bạn thành công!

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: Xuất/Nhập (Import/Export) các dữ liệu postPhần kế tiếp: Settings–> General (tổng quan)

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161