Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Spam luôn là một vấn đề rất nan giải trong WordPress vì nó là một trong những mã nguồn website mở thông dụng nhất trên thế giới, nên các spammer không bao giờ bỏ qua một “thị trường” béo bở như vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bó tay chịu chết vì spam như vậy, nhất là đối với một mã nguồn tốt như WordPress.

Có rất nhiều cách để chống spam nhưng chúng ta thường hay dùng nhất đó là hệ thống chống spam miễn phí do chính Automattic phát triển và chúng ta có thể sử dụng nó bằng cách cài plugin Akismet vào, hoàn toàn miễn phí. Và trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bạn có thể cài đặt được plugin Akismet mà chống spam.

Cách cài đặt Akismet

Khi cài đặt xong WordPress, họ đã cung cấp sẵn cho bạn plugin tên Akismet mà bạn có thể kích hoạt tại Dashboard -> Plugins -> Installed Plugins.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Sau khi kích hoạt xong, nó sẽ kêu bạn kích hoạt, hãy click vào nút Activate Your Akismet Account.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Sau đó bạn hãy ấn vào nút Get you API key để lấy khóa API riêng dành cho bạn.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Nó sẽ chuyển bạn tới trang chủ của Akismet, ấn vào nút Get an Akismet API key.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Sau đó đăng nhập vào bằng tài khoản wordpress.com của bạn rồi cấp quyền nó truy cập dịch vụ Akismet. Bắt đầu họ sẽ hỏi bạn muốn sử dụng Akismet gói nào, hãy chọn Personal để dùng miễn phí.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Lại một lần nữa họ sẽ mời bạn ủng hộ kinh phí. Nếu không muốn ủng hộ thì hãy kéo cái nút xuống hết cỡ để dùng miễn phí.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Cuối cùng là bạn đã có được cái API Key.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Copy nó và vào Settings -> Akismet rồi điền vào và kích hoạt.

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Hoàn tất, hãy nói lời vĩnh biệt spammer đi nào. ????

Hướng dẫn cài đặt plugin Akismet để chống spam

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161