[shortcode] Chèn hộp tìm kiếm vào bài viết

Và có thể chèn bất cứ đâu mà bạn muốn. Ưu điểm của shortcode này là cho phép bạn chèn hộp tìm kiếm vào một nơi bất kỳ nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người đọ [shortcode] Chèn hộp tìm kiếm vào bài viết

Và có thể chèn bất cứ đâu mà bạn muốn. Ưu điểm của shortcode này là cho phép bạn chèn hộp tìm kiếm vào một nơi bất kỳ nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người đọc một cách tiện lợi hơn.

[shortcode] Chèn hộp tìm kiếm vào bài viết

Việc làm này đơn giản đến mức chỉ cần nhúng đoạn code sau đây vào file functions.php

add_shortcode('wpbsearch', 'get_search_form');

Sau đó bạn sử dụng thẻ [wpbsearch] vào bài viết là hộp tìm kiếm sẽ hiển thị ra.

Còn nếu bạn muốn chèn một hộp tìm kiếm tùy chỉnh, không sử dụng form tìm kiếm mặc định của WordPress thì bạn dùng code sau:

function wpbsearchform( $form ) {

  $form = '<form role="search" method="get" id="searchform" action="' . home_url( '/' ) . '" >
  <div><label class="screen-reader-text" for="s">' . __('Search for:') . '</label>
  <input type="text" value="' . get_search_query() . '" name="s" id="s" />
  <input type="submit" id="searchsubmit" value="'. esc_attr__('Search') .'" />
  </div>
  </form>';

  return $form;
}

add_shortcode('wpbsearch', 'wpbsearchform');

Quá đơn giản và dễ làm đúng không nào  :*

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161