Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

Cách fix lỗi tiếng Việt ở WordPress 4.0 khi sử dụng Codestyling Localization hoặc các file ngôn ngữ khác của theme/plugin. Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

Nếu bạn đã cập nhật lên WordPress 4.0 thì có thể sẽ thấy không hiển thị tiếng Việt nếu như sử dụng plugin Codestyling Localizati0n hoặc các file ngôn ngữ trong theme/plugin.

Thực chất cái này không phải lỗi mà chỉ là sự thay đổi của WordPress mà thôi, bởi vì bây giờ họ không dùng hằng số WP_LANG trong file wp-config.php để xác định ngôn ngữ nữa mà sẽ lưu trong database.

Nên tham khảo: Cách cài bản Việt Hóa cho WordPress

Cách sửa lỗi

Sửa trong Settings

Đầu tiên bạn vào file wp-config.php xem có dòng define('WP_LANG', 'vi_VN'); chưa, nếu chưa thì thêm vào.

Sau đó bạn vào Settings -> General, kéo xuống dưới phần Site Language và chọn loại ngôn ngữ mà bạn đang dùng rồi ấn Save lại là xong.

Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

Trường hợp nó không hiển thị loại ngôn ngữ mà bạn cần dùng thì hãy vào database để sửa nhé.

Sửa trong Database

Bạn vào PhpMyAdmin -> chọn database đang sử dụng và ấn Search.

Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

Sau thiết lập tìm kiếm như ở dưới.

Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

Nghĩa là bạn tìm kiếm với từ khóa WPLANG ở table wp_options. Sau đó ấn nút Go phía dưới. Bây giờ nó sẽ hiển thị ra kết quả tìm kiếm, ấn nút Browse tại table wp_options.

Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

Và ấn Edit ở tùy chọn WPLANG.

Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

và thay đổi option_value về thành mã ngôn ngữ mà bạn cần áp dụng. Ấn Go để lưu lại kết quả.

Sửa lỗi không hiển thị ngôn ngữ đã dịch ở WordPress 4.0

Xong rồi đó, bạn thử làm đi xem có được không nhé.

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161