Thay thông tin gửi email trong WordPress

Thay đổi thông tin gửi mail mặc định trong WordPress vì mặc định nó sẽ có địa chỉ gửi email dạng wordpress@domain làm các email bị liệt vào spam. Thay thông tin gửi email trong WordPress

Mặc định trong WordPress, tất cả các email gửi đi từ website của bạn (email thông báo, gửi từ form,..) đều có dạng wordpress@domain.com. Điều này có thể gây ảnh hưởng rất lớn cho bạn với ba lý do:

  • Khách nhận mail không thể trả lời cho bạn được.
  • Các email bị vào Spam.
  • Và kém chuyên nghiệp.

Ví dụ mặc định nếu bạn gửi email từ form của Contact Form 7 thì tất cả các email đều bị vào spam và nhiều bạn lầm tưởng không nhận được mail.

Để khắc phục nhược điểm này, bạn hãy cài plugin WP Simple Email Sender vào và vào Settings -> WP Single Email và đánh dấu chọn như sau để sử dụng các thông tin trong General Settings.

Thay thông tin gửi email trong WordPress

Đổi thông tin người gửi email trong WordPress

Hoặc nếu bạn muốn dùng một cái email khác, hãy chắc chắn bạn nhập email trong phần From Address là địa chỉ email có thật, và email đó phải được nhận hoặc gửi mail đàng hoàng vì để tránh Gmail hoặc các nhà cung cấp khác liệt vào Spam.

Chỉ như vậy thôi nhưng mình nghĩ nếu bạn chưa làm thì làm càng sớm càng tốt. Nếu bạn gặp vấn đề với plugin Contact Form 7 (ngoại trừ lỗi không thể gửi mail) thì hãy thử áp dụng plugin này và xem kết quả.

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161