Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

Xin chào các bạn, mình là Huỳnh Tòng, do công việc bận rộn, thời gian viết bài trên Thạch Phạm cũng không có nhiều, nhưng mỗi lần viết bài mình hi vọng sẽ góp ít được cho Thạch Phạm và các bạn có thể tiếp cận với nền tảng wordpress và chia sẻ kiến thức chung lẫn nhau:

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết lập thanh toán Ngân Lương và Bảo Kim bằng cách khai thác tính năng của Custom field template, sau khi đọc xong bài viết này, bạn có thể thiết lập 1 trang bán hàng qua internet đơn giản, thanh toán trực tuyến, và không cần phải sử dụng bất kỳ plugin bán hàng nào như bán 1 phần mềm do bạn tự thiết kế, bán 1 số plugin, sách, truyện phim…

Xem thêm: Bảo Kim và Ngân Lượng cho Woocommerce

Giới thiệu qua 1 chút về Custom field trong wordpress:

Đây là 1 trong những tính năng rất hay của wordpress mà Thạch Phạm đã có những bài giới thiệu rất hay về nó. Công dụng nổi bật nhất của nó là show bất kỳ thông tin nào bạn muốn:

Ví dụ sơ nhé:

 • SKU: 890 //mã hàng
 • Màu sắc : Vàng // mã màu
 • Giá: 50.000 VNĐ //giá cả

Bạn thấy đó ( 890, Vàng, 50.000 VNĐ) là những thứ mình chủ động nhập liệu trong Custom field và khi người dùng truy cập vào web sẽ thấy những giá trị ấy.

Vậy Custom field cài đặt dễ hay không, xin thưa với bạn là rất dễ và nó cũng là 1 trong những thế mạnh của wordpress nếu bạn bỏ qua thì thật là đáng tiếc, nó có sẵn hay dùng plugin? Vâng, nó có cả 2 dành cho người chuyên và người không chuyên như mình nè.

Sẽ có 2 cách cài đặt custom field nhưng trong bài này mình sẽ dùng cách thứ 2.

Đầu tiên bạn cần cài đặt hàm này vào file functions.php trong thư mục theme, theo mình tốt nhất là nên thêm vào để tránh phát sinh lỗi:

function get_custom_field($key, $echo = FALSE)
{
    
    global $post;
    $custom_field = get_post_meta($post->ID, $key, true);
    
    if ($echo == FALSE)
        return $custom_field;
    
    echo $custom_field;
    
}

Cách 1: Thêm Custom Post Field thủ công

Bạn vào New post =>  Screen Option ( phía trên cùng góc phải )= > check vào Custom field.

Như vậy ở dưới mỗi bài viết sẽ có Khung custom field để bạn nhập liệu:

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

chọn Enter new

 • Name:  bạn có thể nhập SKU, Mã màu, Giá, ( đây là các thuộc tính bạn cần )
 • Value: đó là giá trị của thuộc tính: bạn có thể nhập 890, Vàng, 50.000 Vnđ.

Vậy SKU tương ứng với => 890, Mã màu => Vàng, Giá => 50.000 Vnđ ( đến đây có lẽ chắc bạn hiểu, không hiểu thì cắm cờ comment nhé.)

Bạn cần bao nhiêu thuộc tính cần được thể hiện thì bạn cần phải tạo bấy nhiêu custom field bạn nhé. Và mỗi lần thêm 1 bài viết hay 1 sản phẩm mới cần đến custom field thì bạn phải lôi ra bấy nhiêu thuộc tính ấy, khá mất thời gian đúng không?  Sao mà rắc rối thế, giờ mình là amater mới tìm hiểu wordpress giả sử làm website cho em gái bán quần áo, em gái không biết mấy cái này thì sao? giải thích cho nó hiểu nó cho mình ăn dép luôn.  Thế có cách nào show ra thông tin ở dưới bài viết có sẵn và em gái chỉ cần nhập vào là được không ? Xin thưa là có, nó nằm ở cách 2 đó các bạn. ^^

Xem thêm: Hướng dẫn Custom Post Field cơ bản

Cách 2: Cài đặt bằng plugin Plugin Custom field template

Khuyên dùng nếu bạn không chuyên về code và như trên tiêu đề nó chính là Plugin Custom field template ( nghĩa là cho bạn 1 cái khung sẵn bạn chỉ cần nhập liệu không cần phải thao tác thủ công )

Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành vào Settings -> Custom Field Template để cấu hình:

Dạng 1: tạo khung nhập mã SKU

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

 • [sku] tên của custom field (quan trọng lắm nhé)
  • type = text // dạng nhập giá trị ở đây là dạng text
  • size = 35 // độ rộng
  • label= SKU // Tên
 • [gia_tren_web]
  • type = text
  • size = 35
  • label = Giá trên web.
 • [gia_tren_nganluong_baokim]
  • type = text
  • size = 35
  • label = Giá trên ngân lượng, bảo kim.
 • [link_ok]
  • type = text
  • size = 35
  • label = link tải trả về khi thanh toán thành công.

Dạng 2: Tạo checkbox chọn màu sắc

 • [mau_sac]
  • type = checkbox
  • value = Vàng # Cam # Đỏ # Tím
  • default = Vàng
  • label = Màu sắc

Dạng 3: tạo radio chọn số lượng

 • [so_luong]
  • type = radio
  • value = 1# 2#3
  • default = 1

Dạng 4: tạo Select ( lựa chọn ) trạng thái sản phẩm

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

 • [tinh_trang]
  • type = select
  • value = Còn hàng # hết hàng # Đặt hàng
  • default = Còn hàng

Dạng 6: tạo textarea

 • [gioi_thieu]
  • type = textarea
  • rows = 4
  • cols = 40
  • htmlEditor = true
  • mediaButton = true

Bạn sẽ dùng 6 dạng custom field này để kết hợp với nhau nhé. Ở đây mình sẽ kết hợp ví dụ cả 6 dạng để các bạn có thể hình dung ra:

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

Vậy cấu hình xong rồi thì làm sao để nó xuất hiện ngoài trang bài viết?

Trước tiên bạn cần hiểu cấu trúc sau: cấu trúc này có nhiệm vụ gọi ra hàm custom field đã được nhập trong bài viết áp dụng cho cả 2 cách nhé:


<?php echo get_custom_field('tên của custom field',true); ?>

Ví dụ: <?php echo get_custom_field('mau_sac',true); ?>

Sau đó bạn chèn các đoạn code bên dưới vào trong phần content.php hoặc file content-single.php như hình (nên chèn dưới đoạn the_title() hoặc trên the_content() )

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

Chèn nút bấm Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress

Đối với Ngân lượng:

Mã nhúng tùy chỉnh của Ngân Lượng mặc định sẽ như sau


<a target"_blank" href="httpss://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=DÒNG 1&product_name=DÒNG 2&price=DÒNG 3&return_url=DÒNG 4">Thanh toán qua Ngân Lượng</a>

Sau đó các bạn lần lượt sửa các từ DÒNG 1, DÒNG 2, DÒNG 3, DÒNG 4 như sau

 • Dòng 1: Nhập email tài khoản của bạn trên ngân lượng.
 • Dòng 2: <?php the_title(); ?>, lưu ý là bạn cần phải đặt tên tiêu đề bài viết là tên sản phẩm, hoặc tạo thêm field tên sản phẩm riêng.
 • Dòng 3: <?php echo get_custom_field('gia_tren_nganluong_baokim',true); ?>
 • Dòng 4: Cám ơn bạn đã thanh toán tạo www.example.com

Sau khi sửa thì code nút bấm nganluong sẽ giống như sau:


<a target="_blank" href="httpss://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=contact@thachpham.com

&product_name=<?php the_title(); ?>

&price=<?php echo get_custom_field('gia_tren_nganluong_baokim',true); ?>

&return_url=Cám ơn bạn đã thanh toán tại www.example.com">Thanh toán qua Ngân Lượng</a>

Đối với bảo kim:

Khác với Ngân Lượng, nút bấm của Bảo Kim sẽ có phần dài dòng hơn.


<a href="httpss://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=DÒNG 1

&product_name=DÒNG 2

&product_price=DÒNG 3

&product_quantity=DÒNG 4

&total_amout=DÒNG 5

&url_detail=DÒNG 6

&url_success=DÒNG 7

&url_cancel=DÒNG 8

&product_description=DÒNG 9">Thanh toán qua Bảo Kim</a>

Lần lượt sửa lại như sau

 • Dòng 1: huynhtong12@zing.vn
 • Dòng 2: <?php the_title(); ?>
 • Dòng 3: <?php echo get_custom_field('gia_tren_nganluong_baokim',true); ?>
 • Dòng 4: 1 // số lượng bằng 1
 • Dòng 5: <?php echo get_custom_field('gia_tren_nganluong_baokim',true); ?> // tổng đơn hàng
 • Dòng 6: <?php echo get_permalink(); ?> // đường dẫn đến sản phẩm
 • Dòng 7: <?php echo get_custom_field('link_ok',true); ?> // Link sẽ trả về khi thanh toán thành công ( vd: là link tải phần mềm )
 • Dòng 8: https://duongdankhithanhtoankhongthanhcong.com // link sẽ trả về khi thanh toán không thành công.
 • Dòng 9: Mô tả của sản phẩm

Và đây là code hoàn thiện để bạn chèn vào.

</pre>
<pre><a href="httpss://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=emailcuaban@gmail.com

&product_name=<?php the_title(); ?>

&product_price=<?php echo get_custom_field('gia_tren_nganluong_baokim',true); ?>

&product_quantity=1

&total_amout=<?php echo get_custom_field('gia_tren_nganluong_baokim',true); ?>

&url_detail=<?php echo get_permalink(); ?>

&url_success=<?php echo get_custom_field('link_ok',true); ?>

&url_cancel=https://duongdankhithanhtoankhongthanhcong.com

&product_description=Mô tả sản phẩm">Thanh toán qua Bảo Kim</a></pre>
<pre>

Và đây là kết quả khi cấu hình thành công:

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

Tích hợp Ngân Lượng và Bảo Kim vào WordPress sử dụng Custom Field

Như vậy khi bạn thay đổi giá, đường link trên website thì khi người dùng click mua, giá và đường dẫn cũng thay đổi theo ????

Ưu điểm:

 • Dễ dàng tích hợp, nhanh, và chỉ làm 1 lần duy nhất, tiết kiệm thời gian
 • Thanh toán nhanh chóng, đỡ mất công cấu hình trong ngân lượng từng sản phẩm ( nếu bạn ko chuyên code )

Khuyết:

Custom fied tuy là 1 điểm mạnh của WordPress nhưng nó cũng là khuyết điểm khiến wordpress khó có thể trở thành trang mua bán mạnh  là vì truy xuất database khá cao, ví dụ ở đây có mã màu, SKU, giá, tình trạng, tên tiêu đề, link tải … ( mỗi 1 người dùng truy cập vào sản phẩm thì wordpress sẽ lấy bấy nhiêu thông số trên database trả về, giả sử ở sản phẩm 1 có 10 thông số thì 100 người online 1 lúc sẽ truy xuất trả về 1000 thông số dẫn đến wordpress truy xuất khá chậm khi có lượng truy cập đông).

Bài viết này chỉ áp dụng cho những site nhỏ  tầm khoảng 400 – 500 sản phẩm nhé với hosting goddady, stablehost, hostgator.

Đây là link tải source cấu hình custom post field: https://upfile.vn/qwXL

Cám ơn các bạn đã đọc, nếu có gì thiếu xót xin góp ý ở dưới và bỏ qua. Thân.

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161