Video học WordPress căn bản

Video hướng dẫn tự học WordPress mới nhất cập nhật 2015 với các hướng dẫn cơ bản nhất để tự làm một website WordPress tại localhost và trên host. Video học WordPress căn bản

Video này được mình làm lại vào ngày 17/05/2015 với phiên bản WordPress 4.2, nghĩa là mới nhất ở thời điểm này.

Trong bộ này, mình sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ những kỹ thuật và khái niệm WordPress căn bản để bạn có thể tự làm được một trang WordPress với khởi đầu bằng 0. Và bộ video này mình làm dựa trên khung của serie bằng chữ viết Học WordPress cơ bản.

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161