[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Tổng quan chi tiết cách quản lý các đơn hàng trong Woocommerce. [Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Mỗi khi có người đặt hàng trên website của bạn thì ngoài việc website gửi cho bạn một email thông báo, gửi cho khách hàng một email xác nhận thì dĩ nhiên nó còn lưu thông tin đơn hàng vào trong cơ sở dữ liệu của website mà bạn có thể thấy tại phần Woocommerce -> Đơn hàng.

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng ở tất cả trạng thái từ đang xử lý, đã xử lý, các đơn hàng đã hoàn tất hoặc tạm ngưng.

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Khi xem đơn hàng, bạn hãy rê chuột vào biểu tượng trạng thái ở đầu đơn hàng để biết nó đang ở trạng thái nào. Để xem chi tiết đơn hàng bạn có thể ấn vào biểu tượng con mắt.

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Lưu ý là ở đây bạn sẽ không thấy đầy đủ địa chỉ của họ. Để xem đầy đủ địa chỉ của khách hàng và ghi chú của khách hàng, bạn hãy ấn vào biểu tượng bút chì ở phần chi tiết giao nhận hàng.

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Xem đầy đủ thông tin địa chỉ khách hàng

Hoặc nếu khách hàng có yêu cầu bạn gửi lại email liên quan tới đơn hàng này, bạn có thể chọn phần thao tác bên tay phải để thực hiện việc gửi email.

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Khi đã xử lý xong đơn hàng, đừng quên đổi lại trạng thái đơn hàng để dễ dàng quản lý.

[Woocommerce] Quản lý đơn hàng

Đó, việc quản lý đơn hàng chỉ có vậy thôi chứ không có gì quá phức tạp cả.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: [Woocommerce] Thiết lập Email thông báoPhần kế tiếp: [Woocommerce] Tạo sản phẩm có thuộc tính

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161