[Woocommerce] Sửa lỗi không thêm hàng vào giỏ cho ngôn ngữ tiếng Việt

Hướng dẫn sửa lỗi không thêm hàng vào giỏ hàng khi sử dụng tính năng tự chuyển tới giỏ hàng ở Woocommerce phiên bản 2.6.4 [Woocommerce] Sửa lỗi không thêm hàng vào giỏ cho ngôn ngữ tiếng Việt

Trong lần cập nhật phiên bản của Woocommerce mới đây, mình thấy rất nhiều bạn đăng câu hỏi lên hoidap.thachpham.com về lỗi không thể thêm hàng vào giỏ nếu bật tính năng tự chuyển về trang giỏ hàng khi dùng ngôn ngữ tiếng Việt.

Sau nhiều lần tìm kiếm giải pháp thì mình cũng đã được WooThemes trả lời và chỉ ra điểm bị lỗi tại đây.

Như tác giả trả lời, vấn đề xảy ra với chuỗi ký tự “%s has been added to your cart” được dịch sang tiếng Việt. Và khi có ký tự tiếng Việt vào đây thì nó đã vô tình xung đột với tính năng loại bỏ các ký tự đặc biệt bên trong code này. Vả lại, cũng do lỗi dịch thuật là họ thiếu chữ s trong cặp ký tự %s.

Do vậy, trong khi chờ đợi Woocommerce ra bản vá lỗi thì nếu bạn muốn sửa lỗi này đi thì chỉ đơn giản là sửa lại chuỗi tiếng Việt của từ đó mà thôi.

Cách làm là bạn cài plugin Loco Translate vào. Sau đó vào Loco Translate -> Manage translations và tìm đến ngôn ngữ tiếng Việt của Woocommerce.

[Woocommerce] Sửa lỗi không thêm hàng vào giỏ cho ngôn ngữ tiếng Việt

Sau đó tìm chuỗi “added to your cart” rồi chọn chuỗi “%s has been added to your cart” và sửa thành “%s đã được thêm vào giỏ hàng

[Woocommerce] Sửa lỗi không thêm hàng vào giỏ cho ngôn ngữ tiếng Việt

Cuối cùng là ấn nút Save ở phía trên và hoàn tất.

Chúc bạn thành công.

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161