[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại

Sản phẩm có liên kết bên ngoài là cách để bạn chèn một liên kết cố định vào nút mua hàng, thích hợp với những người làm affiliate. [Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại

Mặc dù WooCommerce là plugin tạo một trang bán hàng có đầy đủ các tính năng như giỏ hàng, thanh toán nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nó để làm trang giới thiệu sản phẩm và trỏ liên kết ở website khác vào nút thêm vào giỏ hàng. Trường hợp sử dụng rõ ràng nhất là dành cho những bạn làm affiliate.

Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần chọn kiểu dữ liệu sản phẩm là sản phẩm bên ngoài/liên kết khi thêm sản phẩm.

[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại

Sau đó bạn thiết lập liên kết bên ngoài của sản phẩm và tên nút bấm hiển thị ra bên ngoài.

[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại

Thiết lập thông tin sản phẩm bên ngoài

Kết quả ta có:

[Woocommerce] Thêm sản phẩm liên kết ngoại

Như vậy là bây giờ bạn đã có một sản phẩm trỏ ra ngoài rồi đó, khi khách click vào nút mua hàng thì nó sẽ dẫn ra liên kết ngoài thay vì thêm hàng vào giỏ.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: [Woocommerce] Tạo tùy chọn sản phẩm chuyên nghiệp với Extra Product OptionsPhần kế tiếp: [Woocommerce] Thêm nhóm sản phẩm

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161