[Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce

Sau khi cài Woocommerce nó sẽ tự tạo cho bạn một số trang mặc định như Cửa hàng, Giỏ hàng, Thanh toán và Tài khoản của tôi. Hãy tìm hiểu ý nghĩa của các trang đó. [Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce

Mặc định sau khi cài xong Woocommerce, bạn vào phần quản lý trang (Pages) sẽ thấy có một số trang mặc định mà Woocommerce tự tạo ra để có thể sử dụng các chức năng cần thiết trên trang bán hàng.

[Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce

Các trang mặc định của Woocommerce

Ở đây bao gồm:

  • Cửa hàng: Trang này sẽ hiển thị các sản phẩm mới nhất trên website và có phân trang.
  • Giỏ hàng: Trang này sẽ là trang giỏ hàng của bạn khi thêm hàng vào giỏ, nó sẽ hiển thị các sản phẩm có trong giỏ hàng.
  • Tài khoản của tôi: Đây là trang quản lý tài khoản của khách hàng nếu họ đăng nhập vào website.
  • Thanh toán: Trang thanh toán đơn hàng, hay còn gọi là trang Checkout đó mà.

Còn cái Trang mẫu là cái Sample page khi cài WordPress, không có gì cả.

Trong đó, trang Cửa hàng sẽ được thiết lập ở Woocommerce -> Cài đặt -> Sản phẩm -> Hiển thị.

[Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce

Các trang còn lại tuy không thiết lập ở đây nhưng để nó hoạt động thì nội dung phải cần có các shortcode tương ứng như sau:

  • Giỏ hàng:

    Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

  • Tài khoản của tôi:
  • Thanh toán:

Dĩ nhiên là những shortcode đó đều có trong các trang mặc định mà Woocommerce tạo ra rồi.

Tôi lỡ xóa các trang của Woocommerce, làm sao để tạo lại?

Khi một hoặc tất cả trang có sẵn trong Woocommerce bị mất do bạn lỡ xóa đi hoặc vì lý do nào đó, bạn có thể tạo lại bằng cách vào Woocommerce -> Tình trạng hệ thống -> Công cụ và ấn vào nút Cài đặt trang WooCommerce.

[Woocommerce] Tìm hiểu các trang trong Woocommerce

Như vậy là bây giờ bạn có thể hiểu sơ qua về một số trang mà Woocommerce nó tự tạo ra khi cài đặt rồi phải không nào? Và dĩ nhiên, bạn có thể đưa nó lên menu của website nếu muốn tại mục Giao diện -> Trình đơn.

Xem thêm: Cách sử dụng menu (trình đơn) trong WordPress

Ở bài sau, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá qua về cách đăng một sản phẩm mới trong WooCommerce và các thiết lập liên quan.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: [Woocommerce] Cài đặt và thiết lập cơ bảnPhần kế tiếp: [Woocommerce] Thêm một sản phẩm đơn giản

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161